Mang pe

Màng pe đen là màng phủ có màu đen với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như lót phủ trồng cây, làm màng che phủ hàng hóa, lót phủ dưới đất để đúc bê tông trong các công trình xây dựng và các công dụng khác.

Hiển thị 1 3 / 3 kết quả

  • Sắp xếp: